Zamierzenia // TCBPB
Szanowni Państwo,
 • Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa
  im. prof. K. Bogdańskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
 • Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności
 • Stowarzyszenie „Salutaris
zapraszają do udziału
w VI Ogólnopolskich Warsztatach Metodologiczno-Dydakty­cznych w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności
nt. „Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym”.
Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku,
w zabytkowym Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach.