Kontakt // TCBPB
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa
im. prof. K. Bogdańskiego
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. (25) 643-18-52
e-mail: tcbpb@uph.edu.pl
strona www: bezpieczenstwo.uph.edu.pl
Dyrektor – dr hab. Agnieszka Filipek
Zastępca dyrektora – dr hab. Stanisław Topolewski
Sekretarz – dr Maryla Fałdowska