Zamierzenia // TCBPB

Przedsięwzięcia naukowe zaplanowane
przez
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa
im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach
w 2023 rokuNAZWA WYDARZENIA DATA MIEJSCE REALIZACJI ORGANIZATOR OSOBA DO KONTAKTU
XI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie, nt.: Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności 20-21 kwietnia 2023 r. stacjonarnie w UPH w Siedlcach
oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach wraz z Transdyscyplinarnym Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach dr Daria Krzewniak

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Wymogi edytorskie