Badania i projekty // TCBPB
Badania i projekty
Udział w realizacji projektu „System Bezpieczeństwa Narodowego RP” realizowanego w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Cen­trum Badań i Rozwoju na podstawie umowy Nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 w ramach konsorcjum:
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
  • Asseco Poland S.A.
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
System bezpieczeństwa narodowego RP
Opracowane konceptualnie projekty badań oczekujące na finansowanie
  • „Przygotowanie miasta do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych związanych z kilkudniowym brakiem energii elektrycznej”
  • „Bezpieczeństwo na stadionach podczas imprez sportowych”
  • „Przygotowanie uczelni publicznych w Polsce do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
  • „Rola uczelni w diagnozowaniu i doskonaleniu kultury kreatywności, innowacyjności i kultury bezpieczeństwa studentów oraz społeczności lokalnej”