prof. Kazimierz Bogdański // TCBPB

Prof. Kazimierz Bogdański

prof. Kazimierz Bogdański – ilustracja Patronem Centrum został Profesor Kazimierz Bogdański, twórca holistycznej teorii fizyki, który był zwolennikiem transdyscyplinarnego podejścia w działalności naukowej. W 1948 roku ukończył studia w Uniwersytecie Poznańskim, specjalizując się w teratologii.Pracę doktorską z chemii fizjologicznej obronił na Sorbonie w 1950 roku, stając się w ten sposób pierwszym Polakiem z naszego kraju, który po wojnie uzyskał we Francji tytuł doktora nauk. Po powrocie do Polski pracował w Politechnice Gdańskiej, później Politechnice Łódzkiej oraz Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego.W 1955 roku uzyskał nominację na stanowisko docenta, a w 1959 tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1965 wyjechał do Francji (Uniwersytet w Bordeaux) jako tzw. profesor wymiany.Wróciwszy do Polski podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie, a następnie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie zorganizował pierwszą w kraju Katedrę Biofizyki. W 1971 roku wyjechał do Francji, gdzie został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki w Casablance. Po kilku latach wrócił do Paryża, gdzie został profesorem Biofizyki i Cybernetyki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu im. Kartezjusza.Profesor Bogdański był członkiem wielu towarzystw międzynarodowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Cybernetyki, Międzynarodowego Towarzystwa Biomatematyki, Amerykańskiego Towarzystwa Witaminologów itd. Jest autorem ponad stu prac i rozpraw w różnych czasopismach naukowych na świecie – publikując w sześciu językach – oraz autorem kilku podręczników wydanych w Polsce i we Francji. Był współpracownikiem wielu wybitnych uczonych m.in. A. Kastlera – laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, A. Fessarda – profesora College de France, E. Morinu – Dyrektora Centrum Badań Transdyscyplinowych w Paryżu, P. Grassa – byłego przewodniczącego Francuskiej Akademii Nauk.Od 1984 r. profesor Bogdański kierował Zakładem Fizyki i Biofizyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.