Kontakt // TCBPB
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa
im. prof. K. Bogdańskiego
ul. Żytnia 17/19 (DS nr 4), pokój nr 19
08-110 Siedlce
e-mail: tcbpb@uph.edu.pl
strona www: bezpieczenstwo.uph.edu.pl
Dyrektor – dr hab. Agnieszka Filipek
Zastępca dyrektora – dr hab. Stanisław Topolewski
Sekretarz – dr Maryla Fałdowska