Struktura // TCBPB
Struktura
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa jest jed­nostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodni­czo-Humanistycznego w Siedlcach.
Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje Dziekan Wydziału.
Rada Programowa
Przewodniczący – prof. Mirosław Minkina
Honorowy Przewodniczący – prof. Marian Cieślarczyk
Członkowie:
prof. Stanisław Jarmoszko
 
prof. Janina Skrzyczyńska
dr hab. Danuta Branowska
dr hab. Mariusz Kubiak
dr Jolanta Brodowska-Szewczuk
Dyrektor – dr hab. Agnieszka Filipek
Zastępca dyrektora – dr hab. Stanisław Topolewski
Sekretarz – dr Maryla Fałdowska
Członkowie:
dr Daria Krzewniak | dr Joanna Ważniewska | dr Marta Stempień