Struktura // TCBPB

Struktura

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje dziekan Wydziału.

Rada Programowa
Przewodniczący – prof. Mirosław Minkina
Honorowy Przewodniczący – prof. Marian Cieślarczyk
Członkowie:

prof. Stanisław Jarmoszko
dr hab. Jolanta Franczuk
dr hab. Danuta Branowska
dr hab. Mariusz Kubiak
dr hab. Stanisław Topolewski
dr Jolanta Brodowska-Szewczuk

Dyrektor – dr hab. Agnieszka Filipek
Zastępca dyrektora – dr Daria Krzewniak
Sekretarz – dr Joanna Ważniewska
Członkowie:
dr Łukasz Ciołek | dr Andrzej Dana | dr Maryla Fałdowska | dr Szymon Maciołek