Wydarzenia // TCBPB
Wydarzenia

21-22 stycznia 2009 r.

Pierwsze zebranie Zespołu. Informacja przewodniczącego o celach, funkcjach i zadaniach TCBPB oraz sposobach ich realizacji. Dyskusja i podjęcie odpowiednich decyzji.

22 lutego 2009 r.

Zebranie Zespołu. Rozpoczęcie prac zwiazanych z przygotowaniem I. Transdyscyplinarnej Konferencji nt. „Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej”. Informacja internetowa o rozpoczęciu działalności TCBPB.

4 marca 2009 r.

Zebranie Zespołu. Dyskusja o potrzebie zmiany formuły działalności – z Transdyscyplinarnego Zespołu Badania Problemów Bezpieczeństwa na Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa. Rozpoczęcie prac nad Regulaminem TCBPB. Konsultacje z prawnikami Akademii Podlaskiej.

8 kwietnia 2009 r.

Zebranie Zespołu. Przyjęcie projektu Regulaminu TCBPB i informacja o stopniu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem konferencji.

6 maja 2009 r.

Zebranie Zespołu. Informacja przewodniczącego Zespołu o zadaniu otrzymanym od Rektora AP i o sposobie jego realizacji. Rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem strony internetowej. Dyskusja nad projektami logo Centrum i zaakceptowanie logo.

3 czerwca 2009 r.

Zebranie Zespołu. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z przygotowaniem konferencji. Dopracowanie formuły konferencji i podział zadań szczegółowych.

24 czerwca 2009 r.

Zebranie Zespołu. Powołanie Komitetu Naukowego i sekretariatu konferencji. Informacja o osobach, które przyjęły zaproszenie do udziału w sesji plenarnej i tematyce ich referatów. Informacja o realizacji zadania zleconego przez Rektora AP.

8 lipca 2009 r.

Zebranie Zespołu. Ocena stopnia zaawansowania przygotowań do konferencji. Uszczegółowienie zadań dla członków Zespołu.

22 września 2009 r.

I. Transdyscyplinarna Konferencja nt. „Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej”.

28 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Akademii Podlaskiej w sprawie utworzenia Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

17 grudnia 2009 r.

Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

27 maja 2010 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

21 października 2010 r.

II. Transdyscyplinarna Konferencja nt. „Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce”.

2011 r.

II. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

14 października 2011 r.

III. Transdyscyplinarna Konferencja nt. „Promieniowanie jako szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka”.

26-27 kwietnia 2012 r.

I. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie.

28 czerwca 2012 r.

III. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

25-26 kwietnia 2013 r.

II. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „O potrzebie badania kultury bezpieczeństwa i mo­żliwościach wykorzystania wyników tych badań w zarządzaniu kryzyso­wym”.

3 lipca 2013 r.

IV. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

24-25 kwietnia 2014 r.

III. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Bezpieczeństwo i obronność – odkrywanie znaczeń. Ujęcia: formalno-prawne, naukowo-badawcze i dydaktyczne”.

16-17 października 2014 r.

IV. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce – uwarunkowania personalne i strukturalne”, połączona z jubileuszem 5-lecia działalności TCBPB.

23-24 kwietnia 2015 r.

IV. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności na temat „Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności”.

26 listopada 2015 r.

V. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych”.

21-22 kwietnia 2016 r.

V. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością”. W trakcie trwania konferencji miało miejsce szczególne wydarzenie – Jubileusz 70-tych urodzin Profesora Mariana Cieślarczyka.

15 listopada 2016 r.

VI. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Ziemia i kosmos – wyzwania, szanse, zagrożenia”.

20-21 kwietnia 2017 r.

VI. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności na temat „Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym”.

26-27 kwietnia 2018 r.

VII. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności na temat „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”.

25-26 kwietnia 2019 r.

VIII. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie „Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”.

29 maja 2019 r.

Zebranie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

17 czerwca 2020 r.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i Urzędem Transportu Kolejowego.

17 grudnia 2020 r.

Zebranie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego.

23 kwietnia 2021 r.

IX. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki”.

11 czerwca 2021 r.

VII. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Naukach o Bezpieczeństwie nt. Praca i nauczanie zdalne podczas pandemii COVID – 19. Doświadczenia, refleksje i wnioski.

2 grudnia 2021 r.

Zebranie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego.

22 kwietnia 2022 r.

X. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom w perspektywie transdyscyplinarnej”.

2 grudnia 2022 r.

Zebranie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego.

7 grudnia 2022 r.

VI Konferencja Kultury Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego - podsumowanie VI edycji Konkursu Kultury Bezpieczeństwa i działań zrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu dotyczącego promocji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

24 stycznia 2023 r.

Spotkanie Kierownictwa TCBPB z Panem Prezesem dr inż. Ignacym Górą Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz z Panem Piotrem Szczepaniakiem Dyrektorem Departamentu Planowania i Nadzoru UTK, w siedzibie UTK w Warszawie, podczas którego omawiano założenia dotyczące dalszej współpracy.

20-21 kwietnia 2023 r.

XI. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności”.